Kraamvisites

In het kraambed komen we jullie een aantal keer thuis bezoeken, meestal op de 2e, 4e, 6e en 8e dag. Wij zijn gedurende het kraambed verantwoordelijk voor de medische zorg van de moeder en de baby. Naast de begeleiding die jullie krijgen van de kraamverzorgster doen wij een aantal medische controles. We bekijken, in overleg met de kraamverzorgster, hoe het met de baby gaat. We houden voeding, groei, temperatuur, kleur en gedrag van de baby goed in de gaten. Als je hebt gekozen voor borstvoeding dan is goede begeleiding hiervan erg belangrijk. De zorg voor de borstvoeding is één van onze prioriteiten. We maken een voedingsplan en stellen dit zo nodig bij.
We beoordelen, opnieuw in overleg met de kraamverzorgster, hoe je herstelt van de bevalling. Vanzelfsprekend is het emotioneel welbevinden van beide ouders een aandachtsgebied. Ook nu kun je met al je vragen bij ons terecht.
Tevens zijn we verantwoordelijk voor het herindiceren van het aantal uren kraamzorg dat je ontvangt. Wij doen dit altijd in nauw overleg met ouders en kraamverzorgster.
Als alles goed gaat sluiten we het kraambed acht dagen na de bevalling af. We geven jullie dan nog adviezen over voeding, bloedverlies, voor het eerst naar buiten met je baby, vitamines, anticonceptie etc. Ook nadat we het kraambed hebben afgesloten, kun je nog steeds naar ons bellen als je vragen of problemen hebt.

Aanmelden