Kraamzorg

Een kraamverzorgster (een uniek beroep in de hele wereld) assisteert ons tijdens de bevalling en begeleidt jullie de eerste 8 dagen na de geboorte van jullie baby. Zij wordt door ons opgeroepen vlak voor de geboorte en komt dan naar jullie huis bij een thuisbevalling of naar het ziekenhuis als je poliklinisch wilt bevallen. Als jullie er behoefte aan hebben kan ze ook al in het begin van de baring komen. We noemen dat de VIP (Vroegtijdige Inzet Partusassistentie).
In de eerste week zal zij in huis zijn om jou te begeleiden, je baby te verzorgen en de reguliere controles uit te voeren. Mocht je baby opgenomen worden in het ziekenhuis, dan kan de kraamverzorgster ook in het ziekenhuis zorg verlenen (de verplaatste kraamzorg).
Meld je aan voor kraamzorg, liefst voor de 16e week van je zwangerschap bij een van de volgende kraamcentra:
Groene Kruis Kraamzorg.
Kraamzus.
Mediplan.
Liev

Aanmelden