Kwaliteitsregister

Alle verloskundigen van de praktijk zijn persoonlijk geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Dit laat zien dat we werken volgens de normen van de beroepsgroep en investeren in deskundigheidsbevordering: we nemen deel aan bij- en nascholingen in
het hele land. We volgen vaardigheidstrainingen voor spoedeisende handelingen en we wonen intercollegiale overlegvormen bij. Dit alles vergroot de kwaliteit van ons handelen.

knov

Aanmelden