Eerste controle

Rond de 8e week van de zwangerschap plannen we de eerste controle, ook wel de intake. We begrijpen dat je het liefst zo snel mogelijk na de positieve test zou willen komen, maar een eerdere controle heeft weinig zin. We kunnen dan eigenlijk nog niet zeker zeggen of de zwangerschap wel goed blijft gaan. Bij een termijn van 8-9 weken kunnen we daar beter een uitspraak over doen. Als we bij de echo, waar we deze eerste controle mee beginnen, een kindje met hartactie in de baarmoeder kunnen zien, kun je met grote zekerheid aannemen dat het een goede zwangerschap is.
Tijdens het intakegesprek wordt er veel informatie gevraagd en gegeven en het is daarom ook belangrijk dat je partner er ook bij is. Mocht dat niet mogelijk zijn, neem dan iemand anders mee.

Bij dit eerste gesprek, wat ongeveer 45 minuten duurt, vragen we naar je huidige gezondheid, je medisch verleden, leefgewoontes, de gezondheid van je partner en het verloop van eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen. We willen ook graag weten of er aangeboren afwijkingen voorkomen in je familie of in die van je partner.
Vervolgens bekijken we of er punten zijn die extra aandacht verdienen tijdens de zwangerschap, bevalling of kraamperiode. Na de intake bespreken we alle verzamelde gegevens met de gynaecologen in het ziekenhuis van jouw keuze tijdens een GIB (gezamenlijke intake bespreking). Zo kunnen we in overleg met hen de beste zorg voor jou en de baby afspreken.

Om de uitgerekende datum en de zwangerschapsduur te berekenen is het belangrijk dat je de eerste dag van de laatste menstruatie weet. Ook de datum van de zwangerschapstest kan van belang zijn. De officiële datum wordt bepaald aan de hand van de termijnecho.

Tijdens de intake controleren we verder je bloeddruk en gewicht. Daarnaast nemen we bloed af voor een algemeen bloedonderzoek. Het bloed wordt onderzocht op de bloedgroep, rhesusfactor, irregulaire antistoffen, ijzergehalte, glucose, hepatitis B, HIV en syphilis. Meer informatie over het bloedonderzoek lees je in de brochure ‘Zwanger! Algemene informatie’ die je krijgt uitgereikt bij het eerste gesprek.

We vragen je om voor de eerste controle een legitimatiebewijs en je verzekeringspasje mee te nemen.

Controles

Na de intake kom je regelmatig op controle in de praktijk in Horst of Meerlo. De frequentie loopt op. In het begin kom je om de 4 weken, daarna iedere 3 of 2 weken en in de laatste maand kom je iedere week.
We controleren dan de groei van de baby en in de laatste maanden ook hoe de baby ligt. Vanaf 12 weken zwangerschap luisteren we met de doptone naar de hartslag van de baby.

We maken niet iedere controle standaard een echo, maar wel altijd als dat volgens protocol nodig is of als er reden tot ongerustheid zou zijn. Je leest daarover meer bij echo’s. Ook controleren wij iedere controle je bloeddruk en gewicht. Urine en bloedsuiker controleren we alleen als daar aanleiding voor is. Het ijzergehalte bepalen we na de eerste controle en nogmaals bij 30 weken, en vaker indien nodig.

Op diverse momenten in de zwangerschap bespreken we verschillende onderwerpen. We geven je bijvoorbeeld in het begin van de zwangerschap leefadviezen, rond de 20 weken bespreken we de voeding die je wil geven , zodat je nog ruim de tijd hebt om je voor te bereiden (bv met de borstvoeding cursus die een lactatiekundige bij ons in de praktijk geeft). De (plaats van) bevalling, de voorbereiding op de bevalling en pijnstilling tijdens de bevalling komen in een later stadium aan bod (meestal rond 30 weken en rond 36 weken).
Aarzel niet om vragen te stellen over deze (of andere) onderwerpen. Daar zijn we voor.

Aanmelden